Teenused


  • Hoonete tehnosüsteemide ehitus
  • Ventilatsioonisüsteemid
  • Jahutussüsteemid
  • Freoonisüsteemid
  • Küttesüsteemid
  • Soojussõlmed
  • Veevarustussüsteemid
  • Kanalisatsioonisüsteemid
  • Nende süsteemide hooldus ja projekteerimine
  • Eramute ehitus vundamendist katuseni (üldehitustööd)