Tjänster


  • Konstruktion av tekniska system för byggnader
  • Ventilationssystem
  • Kylsystem
  • Freonsystem
  • Värmesystem
  • Värmeförsörjning
  • Vattenförsörjningssystem
  • Avloppssystem
  • Underhållning och utformning av dessa system
  • Byggande av småhus från grund till tak (allmänn konstruktion)