Underhåll


Underhåll som görs i rätt tid kan spara ägarens pengar genom att undvika alltför stora kostnader för reparation av utrustning och system. Syftet med underhåll är att förebygga olyckor och utrustningsfel.

Vi utför underhåll av alla tekniska system:

  • Ventilations- och kylningssystem
  • Uppvärmningsutrustning och -system
  • Vatten- och avloppssystem