Värme, ventilation, vatten och avloppsvatten samt kylsystem


Värmesystem

 • Kommersiella och industriella byggnaders värmesystem;
 • Värmesystem för kontorsbyggnader och lager;
 • Konstruktion av pannhus, installation av värmeväxlare;
 • Värmelösningar för bostadshus;
 • Värmesystem för specialbyggnader;
 • Automationslösningar för värmesystem

Konstruktion av ventilationssystem

 • Ventilation för kommersiella och industriella byggnader;
 • Ventilation för kontorsbyggnader och lager;
 • Ventilation för storkök, leverans och installation av köksfläktar;
 • Styrsystem för rök och automatisering;
 • Punktutsug av avgaser;
 • Ventilationssystem för bostadshus;
 • Ventilationssystem för specialbyggnader;
 • Automation av ventilationsutrustning

Konstruktion av vatten- och avloppssystem

 • Vatten- och avloppssystem för kontorsbyggnader och lager;
 • Vatten- och avloppssystem för kommersiella och industriella byggnader
 • Vatten- och avloppslösningar för bostadshus;
 • Vatten- och avloppssystem för specialbyggnader;

Konstruktion av kylsystem

 • Precision luftkonditionering;
 • Kylbaffelsystem;
 • Fläktkonvektorer, fancoils;
 • Inloppsluftkylning i ventilationssystem;
 • Kylning av serverutrymme;
 • Split-typ kylanläggning för hem och kontor;
 • Värmepumpar;
 • Portabla luftkonditioneringsapparater;
 • Luftfuktare och avfuktare