2009


Asunduses dagis
Pallasti g.19, Tallinn
Utformning och konstruktion av ventilationssystem
Tartu flygplats
Reolea by, Ülenurme vald, Tartumaa
Värme-, vatten- och avloppsverk
Pärnu Ülejões gymnasium
Tallinna mnt.40, Pärnu
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb
Parkeringshus under Vabaduse plats
Vabaduse väljak, Tallinn
Ventilationsverk
Nykterhetshus för kvarhållande med 50 platser
Paldiski mnt. 62, Tallinn
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb
Tallinns 53. gymnasium
Sütiste tee 42, Tallinn
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb
Juhkentals gymnasium
Juhkentali g. 36, Tallinn
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb
Kontorshus
Lasnamäe g. 2, Tallinn
Ventilations- och automatiseringsjobb
Jordbruksministerium
Lai g. 39/41, Tallinn
Utformning och konstruktion av ventilationssystem
Bostadshus
Raadiku g. 8B/2, Tallinn
Ventilations- och automatiseringsjobb
Försvarsministerium
Sakala g.1, Tallinn
Ventilationsverk (steg 2)
Social förläggning
Kauge g.4, Tallinn
Ventilations- och automatiseringsjobb
Social bostad
Paljassaare tee 35, Tallinn
Ventilations- och automatiseringsjobb
Dagis
Kaunase pst.22, Tartu
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb