2020


Lägenhetshus
Võistluse 3, Tallinn
ventilation, värme, vattenförsörjning, avlopp
Lager- och produktionsbyggnad
Tapri 9, Tallinn
ventilation, kylning, värme, gaspannahus, vattenförsörjning, avlopp, hög ström, låg ström
Lägenhetsbyggnader
Remmelga 4-1 & 4-2, Tallinn
ventilation
Behållarhotell
Telliskivi 62, Tallinn
ventilation
Rött Hus
Telliskivi 60a, Tallinn
ventilations- och automatiseringsjobb
Lägenhetsbyggnad
Tammsaare tee 89a, Tallinn
uppvärmning, ventilation, vattenförsörjning och avlopp