2013


Bostadshus
Vibu g. 14, 16 ja 18, Tallinn
Uppvärmning, ventilation, vattenförsörjning och avlopp
Kolga 61 bostadsförening
Kullava tee 1, Kolga, Kuusalu socken
Renovering av bostadshus
MRT byggnaden för Tallinns järnvägsstation
Tehnika g.26 Tallinn
Renovering av tekniska system
Monterings- och hjulverkstad för Tapas depå
Hommiku pst.31, Tapa
Renovering av ventilationssystem
Konstruktion av bränsleförvaring för Tapas depå
Hommiku pst.31, Tapa
Konstruktion av bränsleförvaring
Kostiveres grundskola
Aruküla tee 3, Kostivere, Harjumaa
Ventilations-, uppvärmnings-, vattenförsörjnings- och avloppsarbeten
Dagis ”Karikakar”
Pae g. 2, Jõgeva
Värme-, vatten- och avloppsverk
Bostadshus
Võidujooksu 1, Tallinn
Ventilationsverk, gaspanna, konstruktion av inomhus och utomhus gasledning
Ombyggnad av Koses fd serviceskola
Hariduse 2, Kose kommun
Konstruktion av vatten- och avloppssystem
OÜ Pelltechs kontors- och produktionsbyggnad
Säre tee 3, Rae socken, Harjumaa
Ventilation, kylning
OÜ Hekamerks kontors- och lagerhus
Kadaka tee 76 D, Tallinn
Ventilations-, kylnings- och automatiseringsjobb
Ombyggnad av kontorshus
Vikerlase 14, Tallinn
Ventilations- och kylningsarbete